Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/3/2/0/sonnyloof.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 250 Blogg - Sonny Lööf

Du lever i känslan av dina tankar

Du lever i en värld inifrån-ut och inte som du upplever det utifrån-in. Dina ögon är inte en kamera, de är din projektor och filmen som pågår där och projiceras på medvetandets duk är dina tankar. Det pågår enormt många tankar inom dig och de allra mesta är du inte medveten om.

Prova följande så får du själv uppleva sanningen i detta. När du utför en uppgift som går som du är van att den gör och du har en normal upplevelse av den, börja då att tänka på hur jobbig och tråkig denna uppgift är att utföra och att du vill verkligen bli av med den. Bli nu medveten om hur du upplever att göra denna uppgift. Du kommer att uppleva att den nu är ansträngande kanske också stressfull och jobbig att utföra. Inget i uppgiften har förändrats, du har gjort denna uppgift så många gånger tidigare och då med en helt annan upplevelse (mående) än vad du nu gör. Ingenting utanför dig har förändrats då återstår bara att något inom dig har förändrats och det har det. Dina tankar om det du gör har förändrats och det gör hela skillnaden i din upplevelse.

Stress är en form av känsla, en obehaglig känsla. Dina känslor kommer aldrig därifrån du tror och upplever att dom kommer ifrån. Dom kommer inte från vad någon gjorde mot dig eller från pengar eller från framtid eller bakåt i tid eller…. känslorna kommer från dina tankar om dessa händelser/saker. Dina tankar är dina känslor, de är som båda sidor av samma mynt.

När du börjar se sanningen i detta då börjar du uppleva livet med mer välmående och du får då också mer kontakt med din alltid inneboende klokhet, kreativitet och relationer börjar flöda mer.

Läs mer om Mental klarsikt på www.sonnyloof.se

med värme

Sonny Lööf

Entreprenörens största styrka!

Dom roligaste samarbeten jag har med mina klienter är med entreprenörer, människor som bygger företag. Varför då, jo när både affärerna och privatlivet sätter igång o flödar då händer så mycket och jag får vara med på ibland en fantastisk resa i kreativitet, glädje och framgång.

Denna kreativa kraft, var kommer den ifrån? Svaret är lika enkelt som underbart, den är hela tiden inneboende, vi alla är födda med den.

Så varför har vi inte alltid tillgång till den, jo det har att göra med vårt sinnestillstånd. När du är bekymrad och orolig då presterar du inte särskilt klokt och bra eller hur. Du är då ofta mer kritisk och dömande och då skall du inte hantera relationer eller hur? Däremot när du inte belastas av oro och bekymmer hur fungerar du då, jo det är då det flyter på i dina relationer och affärer eller hur.

Titta på idrottsvärlden, om du frågar en elitidrottare som nyss gjorde en fantastisk prestation om vad denne tänkte på precis innan den lyckades så kommer alla att säga samma sak, -ingenting särskilt. Detta att det inte pågick en massa osäkerhet och oroliga tankar innebär att idrottaren är i flow och i tillgång till hela sin fantastiska potential. Jag kallar detta för Mental Klarsikt och det är detta som gör så stor skillnad för de entreprenörer jag samarbetar med.

PS! Prova med att inte alltid ta dig själv och ditt liv på så stort allvar så skall du få uppleva hur ditt välmående stiger.

med värme och glädje, Sonny

Non-linear Time Management, det nya framtida sättet att ta kontroll över din tid.

Framtidens vinnare blir de som intresserar sig för hur vi kan få upplevelsen av tiden att sakta ned. Med andra ord få nuet att expandera inom oss samtidigt som vi presterar bättre, får till större resultat med mindre ansträngning och ökat välmående vilket innebär ett mera hållbart liv med klart ökad livskvalité.

Den ständiga uppkopplingen gör att du nås av fler och fler människor, budskap, information, och reklam. Samtidigt jagas kostnader på våra arbetsplatser, fler får gå från sina arbeten och detta resulterar i att färre medarbetare får ta på sig mera ansvar och uppgifter vilket vanligtvis ökar arbetstakten och pressen på den enskilde medarbetaren att klara av fler uppgifter i tid. För att klara av denna utveckling behöver vi ett nytt sätt att hantera vår tid – Non-linear Time Management.

Numera hanterar jag min tid på ett sätt som coachen och författaren Steve Chandler kallar Non-linear Time Management. Han beskriver detta i sin bok ”Time Warrior”. Min egen grundning i *Klarsikt och att jag agerar som författaren beskriver det i boken har påverkat min upplevelse av tiden på ett märkbart positivt sätt. Jag upplever numera tiden gå klart långsammare ungefär som när jag var riktigt ung vilket ger en ökad välmåendekänsla. Samtidigt har detta gjort att jag presterar bättre och får till större resultat (större värden) och jag gör det med mindre ansträngning än tidigare. Detta sker samtidigt med en känsla av lätthet och ökat välmående som signalerar att det är en hållbar väg att gå.

Vad handlar då non-linear Time Management om?

Kärnan i vad detta handlar om uttrycker författaren i inledningen av sin bok på följande vis:

Time Warrior is a revolutionary, non-linear approach to dealing with time, as bold as it is fresh and new. What is non-linear time management? Non-linear time management is a commitment to action in the present moment. It’s looking at a task and choosing NOW or “not now.” If it’s not now, it’s got to be NEVER, or placed in a time capsule that has a spot on the calendar and therefore out of the mind. The mind must remain clear and empty of all future considerations. In non-linear time management there is no line extending from my mind into the future. No tapeworm of unfinished business coming out of my body.

Läs mer om detta i boken Time Warrior via följande länk: Boken Time Warrior

*Klarsikt (inside-out) handlar om en enkel insiktsfull kunskap om hur människans stora sinne är designat i tankens och känslans värld. En kunskap som förändrat många tusentals människors liv till ett liv med klart högre livskvalité. Läs mer på http://sonnyloof.se/coaching-till-nuet/

MOD

malala-mod

Mod är den översta nyckeln i livet. Mod ligger bakom förändringar. Mod behövs för att kunna stå upp för den man är och det man gjort. Mod är katalysatorn för friska relationer och ett sunt och välmående samhälle.

Mod utan kontakt med ditt hjärta kan bli så fel, så fel och orsaka att andra människor får svårare att hitta sitt mod, hopp och inspiration för att bidra till ett för oss alla, bättre samhälle och framtid.

Mod behövs för att ta ditt största, första och viktigaste ansvar, ansvaret för dig själv.

Mod behövs för att ta ditt största, första och viktigaste ansvar, ansvaret för dig själv. Ansvaret för dig själv handlar om att se till så att du mår så bra som möjligt. När du lyckas ta ditt ansvar och du mår riktigt bra så kommer du att vilja hjälpa andra människor att just må bra. Det ligger i människans natur att vi mår bra av att hjälpa andra människor att må bra. Då blir det vinst/vinst för alla.

Bristen på mod visar sig i form av rädslor. Rädslor tar fram våra sämsta egenskaper. Rädslor gör oss svaga och ligger bakom konflikter, missförstånd och krig. Rädslor orsakar att kärlek och glädje får så litet spelutrymme i våra liv. Det är rädslorna som håller oss människor fångna, marginaliserade och utmattade.

En av människans största rädslor är rädslan för andra människor. Denna rädsla håller borta relationer från att börja flöda. Hur stor är inte rädslan för att gå upp på scén inför en publik hos de allra flesta av oss?

En av människans största rädslor är rädslan för andra människor

Ända sedan barndomen har vi upplevt att våra känslor kommer från olika omständigheter, människors beteende, tyckande och tänkande om mig. Denna fullständiga övertygelse att våra känslor kommer utifrån skapar en otrygghet, en känsla av att min säkerhet ligger i händerna på andra människor. Denna känsla av att inte ha kontroll på livet gör att vi börjar springa in i ekorrhjulet för att skapa oss kontroll och då må bra. Att försöka finna kontrollen och må bra på detta sätt är en omöjlighet eftersom vi befinner oss i en olösbar ekvation, en illusion då våra känslor aldrig kommer utifrån. Våra känslor kommer till ett hundra procent inifrån. Det är våra tankar som skapar våra känslor i varje stund, nu nu nu. Man kan säga att du lever i känslan av dina tankar.

Det är våra tankar som skapar våra känslor i varje stund, nu nu nu.

Jag själv och tusentals andra människor som har kommit i kontakt med denna enkla insiktsfulla kunskap om hur livet fungerar (insidan ut) har genomskådat illusionen och fått uppleva en stor lättnad när så sker. Som en följd när modet och självförtroendet växer börjar relationer att flöda.

Sonny Lööfs specialitet är att få samarbeten och relationer att börja flöda i organisationer. Som livscoach hjälper han människor att få ihop sitt livspussel bland annat genom att guida människor i en insiktsfull kunskap som leder till en ökad inre trygghet, relationer börjar flöda och du får gjort större resultat med mindre ansträngning. Du kan följa Sonny genom att prenumerera på hans Nyhetsbrev. Du kan också följa honom genom att gilla hans Facebook sida.

Jag visste inte att det går att må så bra i vardagen!

smile-in-a-sea-of-sad

De dagar då jag mår så bra som jag inte visste att det fanns att få uppleva då är jag mycket i Klarsikt och kontakt med Nuet. Jag är då mer kreativ och får gjort större resultat med lätthet. Det är människans naturliga tillstånd att befinna sig i välmående och kreativitet. Vi är designade på så sätt. Vi alla har mentalt välbefinnande inneboende i oss, det är medfött och kan aldrig tas ifrån dig. Det som gör att vi inte oftare kommer i kontakt med detta är att vår upplevelse om hur livet fungerar som vi fått sedan barnsben inte stämmer. Vi går omkring i en illusion om hur livet fungerar och denna illusion stressar oss och håller oss borta att få uppleva livet så som det är tänkt att göra, ett liv i välmående och kreativitet där vi skapar större resultat med mindre energi och får tid över till annat.

Vi alla har mentalt välbefinnande inneboende i oss

Illusionen handlar om att vi människor går om kring med en fullständig övertygelse om varifrån våra känslor och upplevda stress kommer ifrån. Övertygelsen kommer från våra upplevelser sedan barnsben av hur livet fungerar. Vi går omkring hela livet i en självklarhet att stressen och känslorna kommer ifrån vad andra människor tycker, tänker och beter sig mot mig eller från olika livsomständigheter såsom bristen på pengar, tid och mycket annat. Stressen kommer alltid utifrån och drabbar mig.

Detta att påverkan på mina känslor kommer utanför mig skapar en känsla av osäkerhet, otrygghet som gör att jag känner inte att jag har kontroll på livet. Upplevelsen av att inte ha kontroll skapar hos oss människor stor stress. Vi alla har ett grundläggande behov av att må bra och att ha kontroll på livet och eftersom vi är övertygad om att lösningen till detta finns i vår fysiska värld då är det där vi lägger vår energi och tid på detta. Detta gör att vi springer i ekorrhjulet, kämpandes för att på olika sätt finna lösningar till att fylla på vår inre känsla av trygghet, säkerhet och välmående. Eftersom vi aldrig kan få kontroll på världen annat en mycket temporärt så befinner vi oss i en olösbar ekvation som skapar mycket lidande i våra liv.

Detta gör att vi springer i ekorrhjulet, kämpandes för att på olika sätt finna lösningar till att fylla på vår inre känsla av trygghet, säkerhet och välmående.

Livet fungerar inte på detta sätt. Du befinner dig i en illusion eftersom dina känslor och stress kan aldrig komma ifrån något utanför dig. De kommer alltid till hundra procent från dina egna tankar. Med andra ord din känslomässiga upplevelse av livet skapas aldrig utifrån och in, utan inifrån och ut. Dina tankar som flödar ständigt som en flod skapar hela tiden dina känslor. Du lever i känslan av dina tankar.

När denna insiktsfulla kunskap börjar trilla ner i dig, om hur i själva verket din psykologiska upplevelse av livet skapas och varifrån dina känslor kommer ifrån då kommer en stor lättnad att infinna sig. Ditt inre fylls av trygghet och du kommer in i klarsikt/nuet. I nuet som är människans naturliga tillstånd att vara i, här finns ditt välmående, glädje och kreativitet. Här finns din inneboende medfödda källa av klokhet. Här guidas du via insikter till att plötsligt se nya lösningar till utmaningar du står inför. Med lätthet får du här mera gjort. Relationer börjar flöda och livsglädjen fylls på. Det är så här livet är tänkt att levas och du är den du är ämnad att vara.

Med lätthet får du här mera gjort. Relationer börjar flöda och livsglädjen fylls på.

Jag själv fick tack vare denna enkla insiktsfulla kunskap ett skifte inom mig och mitt liv och min familjs liv har inte varit sig lik sedan dess.

Sonny Lööfs specialitet är att få samarbeten och relationer att börja flöda. Som livscoach guidar han människor i en insiktsfull kunskap som leder till att människors medvetandenivå höjs och detta leder till att den tid du tillbringar i Nuet (Klarsikt) expanderar. I Nuet där är vi mer i kontakt med vår inneboende källa till välmående, klokhet , livsglädje, kreativitet och får uträttat mer med mindre ansträngning. För att läsa mer om honom eller prenumerera på hans nyhetsbrev, besök hans hemsida. Du kan också följa honom genom att gilla hans Facebook sida.

Din medfödda källa av klokhet och inre frid

Grötö

I min inkorg ligger ett mejl som talar om att vårt sedan länge inbokade möte var avslaget. Detta var andra gången detta skedde. Detta möte är ett första möte där vi skall lära känna varandra för att se om vi kan ha nytta av varandra för att bygga vidare på relationen. Min första känsla och reaktion var ilska, irritation och en tanke på att avsluta försöken att få till ett möte med personen. Innan så skedde kom en tanke nästan som en röst inom mig som sa att jag skall inte ta något beslut i frågan just nu. Detta gjorde att jag sköt upp frågan och jag tog inget beslut. När jag lite senare var lugnare inombords tog jag tag i situationen och då tänkte jag annorlunda mer positiva tankar om vad som kunde ligga bakom dessa avbokningar. Detta ledde fram till att jag framöver fick till en lunchträff med denna person och det visade sig att det var av stort värde att vi träffades

         Min första känsla och reaktion var ilska, irritation

Varifrån kom då denna spontana tanke denna kloka tanke som sa mig att nu skall jag inte ta något beslut. Denna källa till vishet som visade sig finns hos alla människor. Du är född med den, den är inneboende i dig och den går aldrig att tas i från dig.

Klarsikt är vårt naturliga tillstånd. I klarsikt har tankarna stillat sig och här finner du ditt inre lugn och ro, här får du tillgång till din klokhet och kreativitet som visar sig i form av plötsliga goda idéer och lösningar. Många kommer till klarsikt i duschen, på promenaden i skogen eller när man påtar i trädgården mao när jag inte har något speciellt i sinnet. Det enda som kan ske som gör att du inte får tillgång till den är att du befinner dig i ett stressfyllt mentalt tillstånd och då är du utanför klarsikt och utanför nuet. Det finns ett enkel svar på varför din tankar tar fart och din klarsikt grumlas.

        Varifrån kom då denna spontana tanke denna kloka tanke

Vad det handlar om är att det pågår ett oskyldigt tankemässigt missförstånd bland oss människor som håller oss borta från att leva i nuet. Vi förstår inte hur vår upplevelse av livet skapas och var våra känslor kommer ifrån. Vi går i den självklara upplevda övertygelsen att det är andra människors tyckande och tänkande om mig och olika omständigheter utanför mig som styr och påverkar hur jag mår och känner mig. Livet fungerar inte så. Det är en omöjlighet att vad någon sa till mig gjorde att det skickades någon slags stresshormon i luften och landade i min kropp och fyllde mig med stress. Alla känslor i min kropp skapas av mina egna tankar. Detta missförstånd leder till en känsla av otrygghet och osäkerhet och skapar en underliggande stress inom oss och tar oss ifrån att leva i nuet. Vi vill må bra och när vi går i upplevelsen att det är yttre faktorer och människor som påverkar och styr detta det är då vi börjar springa in i det välbekanta ekorrhjulet som då bara spinner fortare och fortare.

        Alla känslor i min kropp skapas av mina egna tankar

Förra sommaren kom jag själv till insikt i denna kunskap och polletterna trillade ner och jag fick till ett inre skifte och expanderade kraftigt den tid som jag befinner mig i klarsikt och mitt liv i nuet expanderade. Sedan dess har inte mitt och min familjs liv varit sig likt. Relationen med min fru blomstrar som aldrig förr, min nervösa säljarmage blev lika bra som när jag var riktigt ung. Mitt sätt att prioritera, välja bort har förändrat kraftfullt mitt sätt att arbeta och resultaten överträffar allt jag varit med om. Min upplevelse av hur fort tiden går har också förändrats, numera räknar jag dagarna och inte veckorna.

         Polletterna trillade ner och jag fick till ett inre skifte

Leva ett liv med mindre ansträngning och med färre bekymmer och få mer gjort av de rätta sakerna. – Utopi eller sanning?

2014-06-22 13.50.12

Vad är det som gör att du har så mycket att göra ständigt. Varför känner du dig så ansträngd när du kommer hem från jobbet. Varför behöver du ta i så mycket?

Jag har alltid haft lätt för att prestera och få förtroende. Jag gillar att arbeta effektivt för att få gjort mycket, så har det varit hela mitt liv.  I somras förändrades mitt liv och har inte varit sig likt sedan dess. Numera får jag gjort mer av de rätta och mer värdefulla sakerna och med mindre ansträngning.  Samtidigt har min relation med familjen börjat blomstra som aldrig förr. Relationer med vem som helst skapar jag numera ansträngningslöst och ofta med glädje. Jag prioriterar, väljer bort saker och delegerar numera med lätthet.

 I somras förändrades mitt liv och har inte varit sig likt sedan dess.

Vad är det då som har hänt mig kan man undra. Jo jag har kommit till insikt om ett oskyldigt psykologiskt missförstånd som pågår hos oss människor. Ett missförstånd som leder till att vi människor upplever att vårt välmående ligger i händerna på yttre omständigheter, andra människors tyckande och tänkande om oss. Detta leder till en känsla av otrygghet och osäkerhet inom oss och skapar en underliggande stress. Detta i sin tur håller oss borta från att befinna oss i Klarsikt (klart sinne) och få uppleva styrkan i att befinna sig mer i NUET.

Detta leder till en känsla av otrygghet och osäkerhet inom oss och skapar en underliggande stress.

Att förstå sig på vad detta missförstånd handlar om är förvånansvärt enkelt och alla jag träffar förstår sig på direkt vad jag pratar om. Detta oskyldiga psykologiska missförstånd gör att vi hamnar i det berömda ekorrhjulet där vi bara springer på fortare och fortare. Fler och fler genomskådar detta missförstånd och dessa människors beteende förändras samtidigt som deras livskvalité ökar när välmåendet stiger.

Läs mer om detta på min hemsida sonnyloof.se genom att klicka här på  Klarsikt

Sonnys sätt att utvecklar människor idag, är frukten av hans 15 års ständiga lärande och praktiserande då han har en passion att utveckla och stödja människors personliga ledarskap och välmående. Denna kunskap som han guidar människor i, finns att läsa om i många böcker. Bästsäljaren Clarity skriven av engelsmannen Jamie Smart är en bland flera böcker som han rekommenderar. Sonny är en begåvad talare, lika engagerande framför en stor publik som med mer intima grupper.

Alla andra tänker inte som jag!

Min överraskande upplevelse i våras av plötslig stor, djup inre tystnad, lugn och ro.

Vid tre tillfällen i våras fick jag uppleva inom mig något mycket märkligt. Första gången hände det när jag befann mig i hallen i mitt hem. Plötsligt infann sig en tystnad inom mig, en tystnad som jag inte visste att det fanns att finna i vaket tillstånd. Efter dessa upplevelser förstår jag att när allt är tyst runt om mig då är det inte helt tyst eftersom tankar och spänningar i min kropp gör att det aldrig blir helt tyst inom mig. För att lättast kunna förklara vad jag upplevde så kan du tänka dig att du befinner dig på en arbetsplats.

Bromsar i kreativiteten

Märkligt vad obeslutsamhet i någon fråga kan efter hand bromsa upp kreativiteten och påverka min förmåga att flytta fram positionerna i mitt dagliga arbete. Kom idag på vad det var som tyngde min kreativitet, ett problem som uppstod för några veckor sedan och som hade en koppling till obehaglig historik inom mig.

Sonny Lööf © 2015 -- 0739-534290 sonny.loof@affarskraft.se