Genom mental klarsikt, frigörande av tid, hjälper jag dig att skapa din ljusa framtid.

«»

Livs- och affärscoach Sonny Lööf

Tack Sonny för att du hjälpte mig att se livet annorlunda. Känner sådan lättnad och sådan barnslig glädje.

-Johan Engström, teamleader Sigma Civil AB

Tack vare seminariet Mental klarsikt kan jag nu hantera mina känslor och bibehålla mitt lugn vid konfrontationer, helt underbart.

-Peter Fant, ägare Altus AB

Stort tack för att du hjälpte mig till att se livet ur en annan synvinkel. Stort tack för den värme och kunskap du förmedlade! Genom din coachning kan jag idag hantera livets stress på ett bättre sätt. Du har hjälpt mig ta mig an uppgifter jag skjutit upp i flera år, se igenom mentala blockeringar och begränsningar jag själv skapat. Ångrar att jag inte kommit till dig tidigare. Jag hoppas fler människor kan ta hjälp av dig, det skulle lösa många av deras problem………….

-Gunnar Karlsson, läkarstudent och entreprenör

(Läs mer under fliken Referenser, vad Gunnar skrev efter vårt tredje möte)

Time Warrior

Utbildningen för dig som vill äga din tid och ditt liv!

Tre dagars utbildning.

  • Känner du att tiden inte räcker till?
  • Känner du dig stressad för att du inte hinner?
  • Vill du frigöra tid?

Det finns en lösning

NYHETSBREV

Coaching till mental Klarsikt

Ökat välmående ◊ Bättre prestationer
Större resultat

Min Vision

Jag bidrar till ett öppet, generöst samhälle med positiv framtidstro.

Min mission

Genom att sprida kunskapen om Mental klarsikt börjar glädje, kreativitet och relationer att blomstra.

Din framtid skapas här och nu!

Mina BLOGGAR

Min överraskande upplevelse i våras av plötslig stor, djup inre tystnad, lugn och ro.

Vid tre tillfällen i våras fick jag uppleva inom mig något mycket märkligt. Första gången hände det när jag befann mig i hallen i mitt hem. Plötsligt infann sig en tystnad inom mig, en tystnad som jag inte visste att det fanns att finna i vaket tillstånd. Efter dessa upplevelser förstår jag att när allt är tyst runt om mig då är det inte helt tyst eftersom tankar och spänningar i min kropp gör att det aldrig blir helt tyst inom mig. För att lättast kunna förklara vad jag upplevde så kan du tänka dig att du befinner dig på en arbetsplats.

Bromsar i kreativiteten

Märkligt vad obeslutsamhet i någon fråga kan efter hand bromsa upp kreativiteten och påverka min förmåga att flytta fram positionerna i mitt dagliga arbete. Kom idag på vad det var som tyngde min kreativitet, ett problem som uppstod för några veckor sedan och som hade en koppling till obehaglig historik inom mig.

Sonny Lööf © 2015 -- 0739-534290 sonny.loof@affarskraft.se